SMARTLY

[´sma:tli] ADV
1. (= elegantly) [dressed, furnished]
    a smartly tailored suit
2. (= cleverly) [intelligent, arranged]
    a smartly managed business
3. (= briskly) [firmly, solid]
    we left pretty smartly
 

LEUK DAT JE MIJN WEBSITE BEZOEKT!

Met veel plezier werk ik als implementatie- of projectmanager bij aanbestedingen, organisatie-veranderingen, reorganisaties of andere projecten. Benieuwd hoe ik te werk ga en wat ik voor jou kan betekenen? Lees dan verder.

 
 

WAT KAN IK BETEKENEN?

Het is mijn persoonlijke missie om in projecten resultaat op te leveren dat iets toevoegt aan de organisatie en van toegevoegde waarde is voor de eindgebruiker waardoor het werk optimaliseert. De vertaalslag van de gekozen strategie/ richting naar de eindgebruikers vind ik juist daarom zo leuk aan mijn werk.

Als implementatiemanager ben ik de schakel tussen strategie en praktijk. De smeerolie die ervoor zorgt dat de beoogde oplossingen of veranderingen ook draagvlak vinden in de praktijk om vervolgens geïmplementeerd te kunnen worden. Mijn implementaties zijn erop gericht dat de beoogde resultaten worden bereikt en de mensen die ermee moeten werken en de organisatie er ook echt iets aan hebben.

 
 

WAAR KUN JE ME VOOR INZETTEN?

Je kunt me breed inzetten, omdat ik als implementatie- of projectmanager verschillende rollen kan én wil vervullen.
Benieuwd naar concrete voorbeelden en ervaringen van klanten?
Kijk dan bij mijn referenties.

“Cheska is veelzijdig en op diverse terreinen inzetbaar.”

Martien Hoogebeen – Projectmanager, Politie

> Meer referenties

 
 

WANNEER BEN JE BIJ MIJ AAN HET JUISTE ADRES?

1. ALS JE NOG VERSCHILLENDE SCENARIO’S ONDERZOEKT

Je kunt me inschakelen vanaf het moment dat je verschillende scenario’s aan het onderzoeken bent of juist om de verschillende scenario’s voorafgaand aan een beslissing te beschrijven. Dan kan ik nog geluiden uit het veld ophalen en adviezen geven. Juist door betrokken te worden in het voortraject kan ik een goede schakel zijn tussen strategie en uitvoering.

2. ALS ER ENIGE CHAOS IN DE ORGANISATIE IS

Ik hou van chaos. Niet omdat ik een chaoot ben (ik werk juist heel gestructureerd). Maar chaos betekent wel ruimte voor verandering en verbetering. Ik vind het heerlijk om structuur aan te brengen en te kijken waar quick wins te behalen zijn. Door aanbestedingen te begeleiden en/of de contracten zodanig te implementeren dat deze optimaal worden benut. Of om stap voor stap een organisatieverandering te implementeren. Of te helpen bij een reorganisatie of ander project.

3. ALS JE GEEN STANDAARD PRINCE2-PROJECTLEIDER ZOEKT

Natuurlijk ga ik vanuit een bepaald plan aan de slag. Maar ik vind het ook belangrijk om onderweg te kijken wat er gebeurt. Ik ben meer van het organisch ontwikkelen naar het eindresultaat dan strak volgens een plan. Daarbij kan ik mijn coachende kant niet uitschakelen. Automatisch coach ik en neem ik mensen mee binnen het proces. Ik laat hen zien welke invloed ze hebben op het eindresultaat en de verandering.

 
 

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Bel of mail me dan gerust:
06 51 03 33 49 of cheska@smartly.nl. Dan kunnen we samen bespreken welke wensen je hebt en wat ik daarin kan betekenen.

CheskaInRondje488