SMARTLY

[´sma:tli] ADV
1. (= elegantly) [dressed, furnished]
    a smartly tailored suit
2. (= cleverly) [intelligent, arranged]
    a smartly managed business
3. (= briskly) [firmly, solid]
    we left pretty smartly
 

IK VERBIND STRATEGIE, BELEID OF TECHNIEK AAN DE WERKVLOER!

Met veel plezier werk ik als implementatiemanager of teamcoach bij aanbestedingen, organisatieveranderingen, reorganisaties of andere projecten. Benieuwd hoe ik te werk ga en wat ik voor jou kan betekenen? Lees dan verder.

 
 

WAT KAN IK BETEKENEN?

Bij de invoering van nieuw beleid, een proces, een nieuw systeem of bedrijfsmiddel is het mijn kracht dat de oplossing ten alle tijden gedragen wordt door de mensen die ermee moeten werken.

Ik ben een bruggenbouwer en heb meerdere malen bewezen om stakeholders met verschillende belangen op één lijn te krijgen.
Een goede voorbereiding, medewerkers betrekken bij de behoeftestelling, een gedegen overdracht (implementatie) naar de organisatie én borging binnen contractmanagement leidt absoluut tot het behalen van de doelstellingen en een veel grotere acceptatie door de medewerkers.

De vertaalslag van gekozen oplossing naar de eindgebruikers vind ik juist daarom zo leuk aan mijn werk. Als implementatiemanager ben ik de schakel tussen strategie en praktijk. De smeerolie die ervoor zorgt dat de beoogde veranderingen ook draagvlak vinden in de praktijk om vervolgens geïmplementeerd te kunnen worden en de doelstellingen worden behaald. In mijn projecten ben ik erop gericht dat de beoogde resultaten worden bereikt en de mensen die ermee moeten werken en de organisatie er ook echt iets aan hebben.

Naast projectresultaat ben ik ook gericht op het laten excelleren van mensen en teams. Ik ben betrokken op inhoud en proces en gericht op de mens, relatie en het systeem

 
 

WAAR KUN JE ME VOOR INZETTEN?

Je kunt me breed inzetten, omdat ik als implementatie- of projectmanager verschillende rollen kan én wil vervullen.
Benieuwd naar concrete voorbeelden en ervaringen van klanten?
Kijk dan bij mijn referenties.

“Cheska is een professionele adviseur en projectleider, integer en duidelijk.”

Angela Veldhuijzen – Dienstenmanager HRM – Politie

> Meer referenties

 
 

WANNEER BEN JE BIJ MIJ AAN HET JUISTE ADRES?

1. ALS JE NOG VERSCHILLENDE SCENARIO’S ONDERZOEKT

Je kunt me inschakelen vanaf het moment dat je verschillende scenario’s aan het onderzoeken bent of juist om de verschillende scenario’s voorafgaand aan een beslissing te beschrijven. Dan kan ik nog geluiden uit het veld ophalen en adviezen geven. Juist door betrokken te worden in het voortraject kan ik een goede schakel zijn tussen strategie en uitvoering.

2. ALS ER ENIGE CHAOS IN DE ORGANISATIE IS

Ik hou van chaos. Niet omdat ik een chaoot ben (ik werk juist heel gestructureerd). Maar chaos betekent wel ruimte voor verandering en verbetering. Ik vind het heerlijk om structuur aan te brengen en te kijken waar quick wins te behalen zijn. Door aanbestedingen te begeleiden en/of de contracten zodanig te implementeren dat deze optimaal worden benut. Of om stap voor stap een organisatieverandering te implementeren. Of te helpen bij een reorganisatie of ander project.

3. ALS JE GEEN STANDAARD PRINCE2-PROJECTLEIDER ZOEKT

Natuurlijk ga ik vanuit een bepaald plan aan de slag. Maar ik vind het ook belangrijk om onderweg te kijken wat er gebeurt. Ik ben meer van het organisch ontwikkelen naar het eindresultaat dan strak volgens een plan. Daarbij kan ik mijn coachende kant niet uitschakelen. Automatisch coach ik en neem ik mensen mee binnen het proces. Ik laat hen zien welke invloed ze hebben op het eindresultaat en de verandering.

 
 

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Bel of mail me dan gerust:
06 51 03 33 49 of cheska@smartly.nl. Dan kunnen we samen bespreken welke wensen je hebt en wat ik daarin kan betekenen.

CheskaInRondje488